Bezpieczny senior

  • Doradztwo i organizacja pomocy z zakresu opieki domowej i instytucjonalnej nad starszymi osobami z niesprawnością psychoruchową i wielochorobowością.
  • Fachowa opieka świadczona przez przeszkolony personel w domu pacjenta.

 

Gabinet Seniora pomaga również osobom starszym w ich środowisku – w domu lub innym miejscu pobytu.
Zespół specjalistów zajmujących się leczeniem pacjentów w wieku podeszłym realizuje:

1. Wizyty specjalistyczne lekarskie domowe – po uprzednim ustaleniu terminu,

2. Usługi opiekuńcze dla seniorów,

3. Wizyty pielęgniarskie z realizacją wybranych zabiegów pielęgniarskich,

4. Wizyty rehabilitacyjne w domu.

 

Oferujemy opiekę kilkudniową w miejscu zamieszkania Seniora podczas Państwa wakacji oraz podczas Świąt i weekendów oraz w przypadku nagłych sytuacji. Opiekę taką sprawujemy także przez dłuższy okres zgodnie z Państwa potrzebami.

Zatrudnione przez nas osoby w charakterze opiekunów  są przeszkolone w zakresie opieki nad osobą starszą przez lekarza geriatrę. Opieka jest dostosowana do poziomu dysfunkcji i schorzeń stwierdzanych u podopiecznego po wykonaniu Kompleksowej Oceny Geriatrycznej przez lekarza specjalistę.

Nasi opiekunowie  są  osobami empatycznymi, cierpliwymi i cechującymi się kulturą osobistą. Te cechy powodują, iż współpracujemy  z osobami  właściwe dobranymi  do tego rodzaju pracy. Opiekunowie korzystają z najnowszych sposobów aktywizacji behawioralnej i walidacyjnej  u chorych z otępieniem.

Nasi opiekunowie są w stałym kontakcie z naszym personelem medycznym, który może na bieżąco monitorować stan zdrowia pacjenta oraz jego potrzeby w tym zakresie.

 

Teleopiekamożliwość monitoringu 24h osób starszych i chorych !

Istnieje możliwość zakupu, instalacji oraz przeszkolenia Seniora, rodziny lub opiekunów celem  korzystania z nowatorskich urządzeń, które chronią starsze osoby przed konsekwencjami zgubienia się np. podczas spaceru czy zakupów i upadku szczególnie niebezpiecznego jeśli senior mieszka sam. Szczegółowych informacji może udzielić lekarz podczas wizyty. Usługa dostępna p wcześniejszym uzgodnieniu jej zakresu.

Comments are closed.