Definicja Pacjenta Geriatrycznego

Po długich dyskusjach na forum spotkań europejskich, Sekcja Geriatryczna Europejskiego Towarzystwa Lekarskiego (Union of European Medical Specialists – Geriatric Section) stworzyła definicję tzw. pacjenta geriatrycznego.

Według tej definicji pacjent geriatryczny to osoba z typową wielochorobowością w wieku powyżej 60 roku życia (najczęściej mająca ponad 70 lat) lub każda osoba w wieku 80 lat i więcej ze względu na związane z wiekiem zwiększone ryzyko wystąpienia złożonych patologii w wyniku m.in. znacznego ryzyka wystąpienia powikłań i poszczególnych zespołów chorobowych i tzw. „efektu domino”, wysokiego ryzyka chronicyzacji chorób ostrych i znacznego ryzyka utraty autonomii w wyniku utraty sprawności funkcjonalnej.

Comments are closed.