Gabinet Seniora

Gabinet Seniora świadczy następujące usługi: 

 • Kompleksowa ocena geriatryczna z oceną stanu zdrowia, stanu funkcjonalnego, zdolności poznawczych i potrzeb psychosocjalnych Seniorów
 •  Diagnostyka i leczenie zaburzeń pamięci oraz zespołów otępiennych ( demencja ) takich jak choroba Alzheimera, otępienie w przebiegu choroby Parkinsona, otępienie z ciałami Lewego, otępienie naczyniopochodne,
 •  Ocena stanu funkcjonalnego pacjenta,
 •  Ocena funkcji poznawczych i wykonywanie testów psychologicznych
 •  Profilaktyka diagnostyka i leczenie chorób spotykanych u osób po 60 roku życia,
 • Diagnostyka i leczenie depresji wieku podeszłego,
 • Leczenie przewlekłych ran i owrzodzeń wspólnie ze specjalistą chirurgiem – w tym również z zastosowaniem larwoterapii larwami muchy Lucilla sericata,
 • Diagnostyka i ocena ryzyka upadków – w tym badanie z wykorzystaniem holtera RR i holtera EKG oraz oceną sprawności funkcjonalnej,
 • Diagnostyka i leczenie omdleń i hipotonii ortostatycznej – w tym badanie z wykorzystaniem holtera RR i holtera EKG oraz ocena przepływów przez tętnice szyjne wykonywana przez specjalistę radiologa,
 • Badanie przesiewowe w kierunku osteoporozy i jej leczenie,
 • Diagnostyka i leczenie zespołów geriatrycznych takich jak zespół słabości = zespół kruchości, zespoły jatrogenne,
 • Ocena i modyfikacja terapii Seniorów pod kątem wielochorobowości i polipragmazji (zbyt dużej ilości stosowanych leków ),
 • Ocena ryzyka niedożywienia z oceną składu ciała z wykorzystaniem urządzenia do jego analizy,
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca – badanie z wykorzystaniem holtera EKG,
 • Ocena leczenia nadciśnienia tętniczego – badanie z wykorzystaniem holtera RR,
 • Kontrola efektów leczenia poszpitalnego  u osób starszych,
 • Indywidualne określenie ryzyka operacyjnego u osób w podeszłym wieku,
 • Zalecenia rehabilitacyjne i dietetyczne  z zakresu profilaktyki starzenia,
 • Pomoc w zabezpieczeniu Seniora w sprzęt rehabilitacyjny
 • Doradztwo i organizacja pomocy z zakresu opieki domowej i instytucjonalnej nad starszymi osobami z niesprawnością psychoruchową i wielochorobowością. Fachowa opieka świadczona przez przeszkolony personel w domu pacjenta.

Comments are closed.